GRATIS VERZENDING BIJ MINIMALE BESTEDING VAN €59,-

Bij elke bestelling vanaf 99 € ontvang je een exclusieve SUMMER POUCH als cadeau!

gem pages image
gem pages image

B CORP® HERCERTIFICERING: GESLAAGD MET VOLLEDIGE PUNTEN

In 2016 is de Davines Group toegetreden tot de familie van B Corps met een score van 99. In 2020 hebben we, dankzij de daarvoor geleverde inspanningen, een hercertificering gedaan waardoor onze score is gestegen tot 117,4 punten.

Eindelijk de nieuwe score

Voor de Davines Group was 2019 het jaar van de B Corp®-hercertificering. Een belangrijk moment waarop het hele bedrijf zich inzette om de acties af te ronden die sinds 2016 zijn geïmplementeerd met als doel  onze positieve impact op de planeet en op de mensen te verbeteren.


Het doel was niet alleen om de B Corp certificering te bevestigen en onze reis voort te zetten  binnen het belangrijkste wereldwijde netwerk van bedrijven die een duurzaam bedrijfsmodel hanteren.


We wilden de in 2016 behaalde score aanzienlijk verbeteren. En daar zijn we in geslaagd: drie jaar geleden was onze score 99, in 2020 hebben we een score van 117,4 behaald.

gem pages image

117,4 is niet alleen maar een getal

Het is de bevestiging dat de Davines Group zich elke dag inzet om haar positieve impact op het milieu en op de mensen te verbeteren. Dit is hoe we het doen.

  • People
  • Planet
  • Community
gem pages image

PEOPLE

TRANSPARENT GOVERNANCE

This value guides the relations with all stakeholders: transparency in the creation of a Code of Ethics, in the training on inclusion and in the communication with the suppliers.


PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Great importance is given to the professional growth of staff through training courses.


BENEFITS FOR PARENTS

We support women with an optional maternity leave that grants 60% of the remuneration compared to the standard 30% established by the law. Also fathers enjoy benefits: 5 days of paid paternity leave in addition to the ones currently established by the law. 

gem pages image

PLANET

100% CARBON NEUTRAL OFFICES  

In 2019 the Davines Group achieved carbon neutrality reducing and offsetting the carbon dioxide emissions of all its offices worldwide. For more information, read about our Ethiotrees Project


O% WASTE TO DUMPING GROUNDS

 No waste generated by the production plant and offices of the headquarters of the Davines Village in Parma is disposed of in dumping grounds.


100% OF WASTE RECYCLED OR RECOVERED

 All the waste is treated for energy conversion, whereas only a very small residual part is incinerated.  

gem pages image

COMMUNITY

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

The local commitment to benefit the local community through the implementation and development of company volunteer projects and social marketing projects with a positive impact. Would you like an example? Click here and find out about our sustainable projects!


INTERDEPENDENCE

 Davines provides support to suppliers and customers in the journey towards the B Corp certification and is committed to creating a network between the Italian B Corps to promote the value of interdependence. 

gem pages image

PEOPLE

TRANSPARANT BESTUUR

Deze waarde begeleidt de relaties met alle betrokken partijen: transparantie bij het opstellen van een Ethische Code, bij de opleiding inzake inclusie en bij de communicatie met de leveranciers.


PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Er wordt veel waarde gehecht aan de professionele groei van het personeel door middel van opleidingen.


VOORDELEN VOOR OUDERS

Wij ondersteunen vrouwen met een vrijwillig zwangerschapsverlof dat 60% van de vergoeding uitkeert in vergelijking met de standaard 30% die door de wet is vastgelegd. Ook vaders genieten van de voordelen: 5 dagen betaald vaderschapsverlof bovenop de wettelijke verlofdagen.

gem pages image

PLANET

100% KOOLSTOFNEUTRALE KANTOREN

In 2019 heeft de Davines Group koolstofneutraliteit bereikt door de koolstofdioxide-uitstoot van al haar kantoren wereldwijd te verminderen en te compenseren. Voor meer informatie, lees over ons Ethiotrees Project.


O% AFVAL NAAR STORTPLAATSEN

Geen enkel afval dat wordt gegenereerd door de productie-installatie en kantoren van het hoofdkantoor van Davines Village in Parma wordt gestort op stortplaatsen.


100% VAN HET AFVAL GERECYCLEERD OF TERUGGEWONNEN

Al het afval wordt behandeld voor energieomzetting, terwijl slechts een zeer klein restant wordt verbrand.  

gem pages image

COMMUNITY

DENK GLOBAAL, HANDEL LOKAAL

Het lokale commitment om de lokale gemeenschap ten goede te komen door de uitvoering en ontwikkeling van bedrijfsvrijwilligersprojecten en sociale marketingprojecten met een positieve impact. Kom meer te weten over onze duurzame projecten!!


ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID

Davines biedt ondersteuning aan leveranciers en klanten in de reis naar de B Corp certificering en is toegewijd aan het creëren van een netwerk tussen de Italiaanse B Corps om de waarde van onderlinge afhankelijkheid te bevorderen. 

gem pages image
gem pages image

Sonia Ziveri

Chief Sustainability Officer

Davines

 Zichzelf meten en uitdagen om een steeds positievere impact te hebben op mens en milieu is een gedeeld gevoel onder B Corps. Wij geloven dat er in de toekomst geen bedrijven meer zullen zijn die geen regeneratieve acties delen en uitvoeren om meer terug te geven dan ze nemen.

Waarom zijn B Corps anders dan andere bedrijven?

Een B Corp® zijn, betekent geloven in een alternatief bedrijfsmodel waarbij het respect voor mens en milieu centraal staat in elke alledaagse activiteit.

Davines is niet alleen een Certified B Corporation®, in 2019 werd het ook een Benefit Corporation. Laten we eens uitzoeken wat deze definities betekenen.

  • B Corp®
  • Benefit Corporation
  • Standard Company
gem pages image

Instead, B Corporations® choose to distribute the value they create not only among shareholders, but also among all stakeholders: employees, suppliers, the local community where the company operates, the environment.


Davines has been a B Corp® since 2016. 

gem pages image


When a company decides to become a Benefit Corporation, it reinforces in its by-laws the commitment to operate not only for profit, but also for the benefit of the planet and the community.


Davines has been a Benefit Corporation since 2019.  

Its purpose is doing business distributing profits and dividends among shareholders.

gem pages image

STANDAARD BEDRIJF


Haar doel is zaken doen en winst en dividend uitkeren aan de aandeelhouders.

gem pages image

B CORP®


In plaats daarvan kiezen B Corporations ervoor om de waarde die ze creëren niet alleen te verdelen onder aandeelhouders, maar ook onder alle stakeholders: werknemers, leveranciers, de lokale gemeenschap waar het bedrijf actief is, het milieu.


Davines is sinds 2016 een B Corp®.

gem pages image

BENEFIT CORPORATION


Wanneer een bedrijf besluit om een Benefit Corporation te worden, versterkt het in zijn statuten de verbintenis om niet alleen voor winst te werken, maar ook in het voordeel van de planeet en de gemeenschap.


Davines is sinds 2019 een Benefit Corporation. 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!