GRATIS VERZENDING BIJ MINIMALE BESTEDING VAN €59,-

Bij elke bestelling vanaf 99 € ontvang je een exclusieve SUMMER POUCH als cadeau!

Home | Privacy Policy

Privacy Policy

INFORMATIE IN DE ZIN VAN ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679 OVER DE AVG

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig art. 13 van de EU-Verordening 2016/679 om te garanderen dat de gegevensverwerking gebeurt met volledige inachtneming van de rechten, de fundamentele vrijheden en de waardigheid van de personen.

 

1) GEBRUIKSDOEL VAN DE GEGEVENS

De gegevens die u heeft ingevuld, geven uw identiteit aan (naam, voornaam, e-mailadres, land, de tekst van het bericht, enz.). Aan de hand daarvan kunnen we op al uw vragen ingaan.

 2) WIJZE VAN DE VERWERKING

De verzamelde persoonsgegevens zullen elektronisch en/of manueel worden verwerkt. Dit gebeurt legaal en correct en via gepaste logische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen, om u vertrouwelijkheid en veiligheid te kunnen garanderen.

 3) AARD VAN DE TOEKENNING VAN DE GEGEVENS

Om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren, is de toekenning van de gegevens voor de doeleinden onder punt 1, verplicht. Zonder uw toestemming kunnen de door u aangevraagde diensten niet worden geleverd.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR PROFILERINGSDOELEINDEN

De van de betrokkenen verkregen persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de profilering van de koopgewoonten en/of voorkeuren van door de auteur aangeboden diensten en/of producten. 
Voor meer informatie kunt u schrijven naar het e-mailadres of info@davines.it.

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

 

(GDPR Art. 13, lid 1, letter c)

De verzamelde informatie identificeert de betrokkenen voor profileringsdoeleinden, dat wil zeggen met betrekking tot hun koopgedrag en/of voorkeuren, browsing of andere identificerende gegevens die door de gebruikte apparaten, toepassingen, instrumenten en protocollen worden gegenereerd, zoals IP-adressen, tijdelijke markers (cookies) of andere identificatoren, teneinde deze gegevens te analyseren en marketing- en remarketingdiensten voor te stellen.

Reikwijdte van de communicatie

 

(GDPR Art. 13, lid 1, letter e, f)

De categorieën gegevensverwerkers die de gegevens zullen verwerken voor de bovengenoemde doeleinden zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de site, de klantendienst, de marketingactiviteiten, de informatiesystemen, alsmede derde bedrijven die de desbetreffende gegevensverwerking namens ondergetekende uitvoeren (GDPR art. 28); ten slotte kunnen de verzamelde gegevens worden meegedeeld aan de autoriteiten die het recht hebben ze te ontvangen.

 

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door naar behoren gemachtigd en opgeleid personeel (GDPR art. 29) en worden niet bekendgemaakt aan externe partijen, verspreid of overgedragen aan niet-EU-landen. In verschillende gevallen zal dit in het desbetreffende formulier worden gespecificeerd.

 

Verwerkingsmodaliteiten

 

(GDPR C. 39)

De persoonsgegevens worden langs geautomatiseerde weg verwerkt.

 

Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Bewaartermijn van de gegevens

 

(GDPR, art. 13, lid 2, onder a)

De gegevens worden tot 12 maanden na de verzameling bewaard, en vervolgens verlengd indien ze voor de betrokkenen van belang zijn.

Conferment

 

(GDPR, artikel 13, lid 2, onder f).

De gegevens worden door de betrokkenen vrijwillig verstrekt in verband met het voorstel tot profilering op promotioneel/commercieel gebied.

Rechtmatigheid

 

(GDPR, artikel 6, lid 1)

De verwerking is facultatief voor de activering van de dienst profilering, dus na de relatieve uitdrukking van toestemming.

Focus: Retargeting / Remarketing / Informatie Adverteren

Deze website maakt gebruik van remarketingtechnologieën die het mogelijk maken om advertenties te communiceren, te optimaliseren en te verwerken op basis van het browsen op deze website door geïnteresseerden. De verzamelde informatie (IP-adres en e-mailadres) wordt met name doorgegeven aan de volgende partners, waaraan de remarketingactiviteit is gekoppeld, om de gebruikers van de website in gebruikersgroepen in te delen. Op basis van de verschillende gebruikersgroepen wordt gepersonaliseerde reclame over producten en diensten van DAVINES SpA voorgesteld aan gebruikers op andere sites of toepassingen. 

 

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker (art. 6 c. 1 lett. a van de GDPR), die te allen tijde kan worden ingetrokken. Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde reclamefuncties via de bijbehorende apparaatconfiguratieopties, zoals de opties voor reclameconfiguratie voor mobiele apparaten of de generieke reclameconfiguratie.

·        Google Customer Match   

Met de functie Customer Match kunnen reclameboodschappen aan de gebruiker worden getoond, ook na een bezoek aan deze website en na authenticatie (inloggen) bij Google-diensten, alsmede bij het zoeken in Google, YouTube of het gebruik van Gmail via de Google Adwords-dienst. De met Google gedeelde gebruikersinformatie zal worden opgeslagen binnen de Google Adwords-dienst en uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van de dienst in kwestie aan DAVINES SpA. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in op de volgende link te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin

·       Facebook Pixel  

Deze website gebruikt Facebook tracking pixels om conversie te meten. Pixels zijn kleine stukjes software ter grootte van een pixel op deze website die een verband leggen tussen het bezoek van de gebruiker aan de website en Facebook. Wanneer de pixel wordt geladen, installeert Facebook een zogenaamde 'fr'-cookie op de computer van de gebruiker, die Facebook helpt om meer gepersonaliseerde reclame aan te bieden, maar ook om reclame te meten en te verbeteren. Wanneer de 'fr'-cookie is geïnstalleerd, kan Facebook het surfgedrag van de gebruiker volgen via andere websites die een Facebook-pixel of een sociale plug-in van Facebook hebben toegepast. Zie voor meer informatie de volgende links: https://www.facebook.com/policies/cookies/ en https://it-it.facebook.com/help/568137493302217. Voor deactivering, zie de volgende link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (na inloggen).

Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.

 

 4) DOORGEVEN VAN DE GEGEVENS

De categorieën die belast zijn met de bovengenoemde gegevensverwerking zijn de beheerders van de website, de klantendienst, de informatiesystemen en derde bedrijven die de gegevensverwerking voor onze rekening uitvoeren (zoals het onderhoud van de IT-diensten, enz.); Tot slot kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen.

 5) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke partij volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is [comfort zone] Comfort Zone Nederland B.VBoreelplein 67-69, 7411 EH Deventer vertegenwoordigd door de directeuren: Davide Bollati en Paul Siero en dit voor het beheer van de dienst customer care en voor het verzenden van informatie. Wenst u de volledige lijst van verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens te ontvangen? Gelieve dan contact op te nemen met onze Klantendienst of een e-mail te sturen naar de volgende e-mailadressen info@comfortzone.nl

 6) OVERDRACHT NAAR HET BUITENLAND

De verwerkte persoonsgegevens worden niet naar het buitenland overgedragen.

 7) RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE (AVG art. 15-22)

De belanghebbende kan op elk ogenblik zijn recht uitoefenen om:

  •  te vragen of zijn persoonsgegevens al dan niet bestaan.
  • opheldering te krijgen over de doelen van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven en, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen.
  • rechtzetting en verwijdering van de gegevens te verkrijgen.
  • de beperking van de verwerking te verkrijgen.
  • de portabiliteit van de gegevens te verkrijgen. Dit betekent ze door een verwerkingsverantwoordelijke toegestuurd krijgen in een gestructureerd formaat, in een gangbare vorm en machine leesbaar, en ze - zonder daarbij te worden gehinderd - aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven.
  • zich op elk ogenblik en ook in geval van verwerking voor direct-marketingdoeleinden, te verzetten tegen de verwerking.
  • zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.
  • een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

 

8) FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld, aangezien het bedrijf geen gegevens verwerkt van natuurlijke personen, zoals bepaald door art. 37 van de Europese Verordening GDPR 2016/679. U kan de DPO-functionaris contacteren door een e-mail te sturen naar privacydpo@davines.it

 

9) BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden slechts zolang bijgehouden als nodig is om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!