GRATIS VERZENDING BIJ MINIMALE BESTEDING VAN €59,-

Bij elke bestelling vanaf 99 € ontvang je een exclusieve SUMMER POUCH als cadeau!

Home | Cookie Policy

Cookie Policy

Cookiebeleid van comfortzoneskin.com

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Applicatie de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma's gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met deze Applicatie.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document "Trackers" genoemd - tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Applicatie gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.
De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.
Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie - zoals de aanwezigheid van andere Trackers - vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Applicatie en de levering van de Dienst

Deze Applicatie gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

Platformdiensten en hosting

  Deze diensten hebben als doel het hosten en uitvoeren van de belangrijkste onderdelen van deze Applicatie, en zorgen zo voor de levering van deze Applicatie vanuit een gemeenschappelijk platform. Deze platforms voorzien de Eigenaar van een breed scala aan instrumenten – zoals analyses, gebruikersregistratie, opmerkingen, database management, e-commerce, betalingsverwerking – die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren.
  Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

   Vendor

   Cookie Functionality

   Lifetime (in seconds)

   Vendor Privacy Policy

   Facebook Pixel

   Monitoring van conversies die op deze website plaatsvinden als gevolg van door de controller op Facebook geplaatste advertenties (bijvoorbeeld om deelname aan een bepaalde op Facebook geadverteerde campagne te monitoren). De dienst koppelt gegevens van het Facebook-reclamenetwerk aan acties op deze website. De Facebook-pixel controleert conversies die zijn toe te schrijven aan advertenties van Facebook, Instagram en het Audience Network. Afhankelijk van de instellingen van de dienst kunnen de gegevens ook worden verwerkt voor retargeting-doeleinden.

   7776017

   https://www.facebook.com/privacy/policy

   Google Analytics

   Google Analytics is een webanalysedienst die
   wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze Website wordt benaderd, ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om het gebruik van deze Website bij te houden en te onderzoeken, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere diensten die door Google zijn ontwikkeld. Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.

   63072010

   https://policies.google.com/privacy

   Google Analytics

   86410

   Google Tag Manager

   Google Floodlight Conversion Tracking (Floodlight tag) is een statistische dienst van Google LLC die Gegevens van Google-advertentieservices (bijv. Search Ads 360 en Campaign Manager 360) koppelt aan acties die op deze Website plaatsvinden. Afhankelijk van de instellingen van de dienst kunnen deze Gegevens ook worden verwerkt voor retargetingdoeleinden, onder meer via de Google Customer Match Tool.

    

   https://policies.google.com/privacy

    

   Hotjar

   Cookies ingesteld door de Hotjar Tracking Code:
   https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999

   31536017

   https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

   Hotjar

   1817

   Hotjar

   137

   Hotjar

   1817

   Hotjar

   137

   Hotjar

   1817

   HubSpot

   https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

   15552012

   https://legal.hubspot.com/privacy-policy

   HubSpot

   15552012

   HubSpot

   -1658291139

   HubSpot

   1812

   Shopify Stats

   https://www.shopify.com/legal/cookies

   1810

   https://www.shopify.com/legal/privacy

   Shopify Stats

   3611

   Shopify Stats

   31536011

   Shopify Stats

   31536000

   Shopify Stats

   2592001

   Website Cookie

   31536000

   Website Cookie

   1209600

   Website Cookie

   1209600

   Website Cookie

   1209601

   Website Cookie

   1209601

   Website Cookie

   31536001

   Website Cookie

   1801

   Website Cookie

   31536001

   Website Cookie

   1801

   Website Cookie

   1209611

   Website Cookie

   1209611

   Website Cookie

   1209611

   Website Cookie

   1209611

   Website Cookie

   31536010

   Website Cookie

   1810

   Website Cookie

   7776002

   Website Cookie

   62

   Website Cookie

   1209612

   Website Cookie

   31536012

   Website Cookie

   1209612

   Website Cookie

   31622416

   Website Cookie

   31622416

   Website Cookie

   31536000

   Website Cookie

   31536000

   Website Cookie

   86400

    

   Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

   Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

   Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers frechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

   Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

   Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan.

   Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

   Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

   Tracker-instellingen vinden

   Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

   Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden ("opt-out") via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).

   Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

   Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

   De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

   Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Davines S.p.A.

   via Don Angelo Calzolari 55/A – Località Roncopascolo
   43126 Parma

   Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)
   Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione, nonché revocare un consenso precedentemente accordato; in caso di mancato riscontro alle loro richieste, gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (ai sensi dell’art. Art. 13, comma 2, lettera d del GDPR).
   Dati di contatto del DPO: privacydpo@davines.it
   • tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dall’Art. 5 del GDPR;
   • specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti e accessi non autorizzati.

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@davines.it

   Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Applicatie niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

   Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Applicatie.

   Definities en juridisch kader

   Persoonsgegevens (of Gegevens)

   Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

   Gebruiksgegevens

   Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

   Gebruiker

   De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

   Betrokkene

   De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

   Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

   De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

   Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

   De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

   Deze Applicatie

   De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

   Dienst

   De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

   Europese Unie (of EU)

   Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

   Cookies

   Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

   Tracker

   Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

   Juridische informatie

   Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

   Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

   Meest recente update: 5 juli 2022

    

    


   Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!